Tens un restaurant?

El certificat Insigna és fruit d’una iniciativa del Gremi de Restauració de Barcelona —amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i Font Vella— per promoure l’excel·lència en el sector. És una certificació voluntària, realitzada de manera totalment imparcial i independent, que posa en valor una gran quantitat de factors que incideixen directament en la qualitat dels restaurants.
Si vols que el teu restaurant obtingui el certificat Insigna, posa’t en contacte amb nosaltres per posar en marxa el procés de certificació.

Vull obtenir el certificat

Alguns aspectes avaluats

Durant el servei

 • Atenció telefònica correcta i amable
 • Sistema de reserves eficaç
 • Atenció ràpida a l’arribada al restaurant
 • Temps d’espera raonables
 • Informació correcta sobre la composició i elaboració dels plats
 • Bona qualitat dels plats (composició, sabor, temperatura, etc.)
 • Tracte amable durant el servei
 • Seguiment de les necessitats dels comensals
 • Factura clara i precisa

Adequació del local

 • Rètol, il·luminació i vidres en bon estat
 • Interior en bon estat de neteja i ordre
 • Il·luminació interior correcta
 • Absència d’olors i fums molestos a l’interior
 • Absència de sorolls molestos a l’interior
 • Temperatura confortable
 • Lavabos en bon estat i assortits correctament (paper, tovalloles, sabó...)
 • Absència de barreres arquitectòniques
 • Distribució confortable de taules i mobiliari

Organització interna i plantilla

 • Bona organització i ambient correcte entre el personal
 • Ús d’idiomes entre el personal (castellà, català i tercer idioma)
 • El personal coneix els ingredients, l’elaboració del menú i possibles intoleràncies

Gestió d’aliments

 • Conservació correcta dels aliments
 • Absència de productes caducats
 • Processos adequats de congelació i descongelació
 • Inventaris mensuals del gènere disponible
 • Neteja i ordre general de la cuina
 • S’ofereixen menús per a celíacs, vegetarians i diabètics

Seguretat

 • Senyalització d’extintors
 • Senyalització de sortides d’emergència fàcils d’obrir i absència d’obstacles
 • Detectors de fums
 • El personal coneix els riscos laborals i les mesures preventives
 • Separació correcta de residus, inclòs l’oli vegetal
 • Cambra de residus correctament aïllada i ventilada amb sortida al carrer

Comunicació

 • Disposen d’informació útil a la pàgina web o altres canals
 • Facilitat de contacte i reserva online
 • Gestió de la satisfacció de clients i reputació online (TripAdvisor i altres)

Visites d’auditors

L’empresa SGS s’encarrega del procés de certificació de restaurants Insigna. Aquesta companyia està reconeguda internacionalment per la seva imparcialitat, independència i experiència en l’àmbit de la certificació professional i empresarial. Els seus inspectors visiten el restaurant dues vegades de manera anònima i confidencial.


Primera visita

Els inspectors porten a terme l’avaluació del restaurant mitjançant la tècnica del mystery shopping: es fan passar per dos clients normals i no revelen la seva identitat. L’anàlisi comença amb el primer contacte telefònic per fer una reserva.
Durant l’àpat, els inspectors provoquen algunes situacions habituals en l’àmbit del restaurant per comprovar la resposta del personal: indecisió en el moment de fer la comanda, preguntes sobre la composició dels plats, algun petit accident a taula, etc. Després de les postres i el cafè, abonen el compte.


Segona visita

La segona visita es fa un altre dia i a una altra hora, per valorar el servei de dinar i el de sopar, i el d’un cap de setmana i d’un dia de dilluns a divendres. Seguint el mètode de la primera, els inspectors actuen com dos comensals més, però aquesta vegada revelen la seva identitat un cop acabat el servei per poder continuar amb l’auditoria.


Anàlisi de l’interior i informe

Amb l’ajuda del responsable de l’establiment, el inspectors procedeixen amb l’anàlisi de tot el que no és visible per als clients: interior de la cuina, magatzem i rebost, gestió de la matèria primera, processos interns, etc. Aquesta anàlisi és obligatòria per poder obtenir el certificat Insigna i es porta a terme sempre en la segona visita, sense possibilitat d’ajornar-la.
Amb totes les valoracions extretes en les dues visites, els inspectors elaboren un informe detallat amb la puntuació obtinguda en cada un dels aspectes analitzats. També hi inclouen valoracions subjectives, assenyalen els punts febles identificats i proposen accions de millora. L’informe es lliura de manera exclusiva i confidencial al responsable del restaurant i té una validesa d’un any. Passat aquest període, la certificació es pot renovar —després d’una nova auditoria— a petició del restaurant.

Lliurament del certificat

Els restaurants que superen el procés de certificació reben el diploma oficial Insigna, un distintiu per fer-lo visible a la porta de l’establiment, i un guardó exclusiu creat en formigó i en coure amb el seu nom gravat, en reconeixement a l’esforç i les bones pràctiques per aconseguir una qualitat i un servei excel·lents.

Formulari de contacte

Pujar

Insigna